PRIMAVERA UNIFIER

Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi

Bina/tesis ve gayrimenkul yönetimine yönelik süreçleri barındıran çözümlerimiz ile fizibiliteden işletmeye, uçtan uca yatırımları yönetmek mümkündür.

Çok farklı sistemler, tablolar ve dokümanlarda tutulan bilgileri tek bir platformda toplamak, benzersiz bir izlenebilirlik sağlarken yönetilebilirliği de artırır.

Gayrimenkullerin/tesislerin ve ilişkili tüm varlıkların işletme, bakım, optimizasyon ve denetimi için 

  • Varlık Yönetimi
  • Bakım Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Envanter Yönetimi 
  • Alan Yönetimi
  • Kira Yönetimi
  • Alım Satım Yönetimi
  • Tesis/Bina Veri Yönetimi
  • Enerji Yönetimi 

gibi yatırım yaşam döngüsündeki tüm süreçleri kapsayan bir sistem öneriyoruz.

 Çözümün Anahatları

Portföy Yönetimi Harita destekli ve hiyerarşik bina/tesis portföyü
Varlık ve Ekipman Yönetimi Sabit veya hareketli varlıkların toplam sahip olma maliyetine ulaşmayı sağlayan tüm süreçleri kapsar  
Bakım Yönetimi Arızi ve koruyucu bakımlar için iş emri yönetimi, servis talep portalı ve mobil uygulamalar çözümümüz kapsamındadır. İş planları ile planlı koruyucu bakımlara ilişkin iş emirleri otomatik oluşturulur. 
Alan ve Kira Yönetimi Sistemde kiralanabilir alanlar, kiracılar, kira sözleşmeleri kayıt altına alınabilir. Kira ve diğer periyodik ödemelere ilişkin otomatik fatura ve ödeme emirleri oluşturulur. Tüm kira gelirleri alan, bina veya portföy bazında raporlanabilir.
Süreç Otomasyonu Esnek ve yazılım geliştirme gerektirmeyen form ve iş akışı tanımlama özellikleri ile tüm yönetim süreçlerini kendi ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlama imkanı sağlar.
Paylaşım Esnek iş akışları ve kapsamlı yetkilendirme mekanizmaları iç kullanıcılarla tedarikçi ve alt yüklenicilerin birlikte çalışmasını, bilgi ve doküman alışverişini sağlar.
Doküman Yönetimi  Tüm yazışmaları, teknik ve idari dokümanları saklamak, revizyon ve versiyonlarını, iletilme durumlarını takip etmek mümkündür. Tüm dokümanlarla ilgili denetim kayıtları tutarak, doküman tarihçelerini görmenizi sağlar.

Oracle Autovue ile teknik çizimleri online olarak web tarayıcısndan görme, yorum yazma ve markup yapma imkanı verir.
Eposta Entegrasyonu Eposta içeri alma özelliği ile mesajları proje süreçlerine ilişkilendirme imkanı sağlar. Kişilerin posta kutularında izole olan e-postaları diğer sözleşmesel dokümanlar gibi yönetim sürecine alabilirsiniz.
İş akışlarında kullanıcılara eposta ile bildirimde bulunur ve eposta ile onaylama imkanı sağlar. Rapor ve hatırlatmaları mesaj ile kullanıcılara ileterek kulanıcıları uyarır.
Entegrasyon Kurumunuzun açık sistemleri ile entegrasyonu mümkündür. Ayrıca veriler, çeşitli tablo ve veritabanı formatlarında dışarı atılabilir ve benzer şekilde başka araçlarla oluşturulmuş tablolar içeri alınabilir.
Raporlama ve Dashboard Kendi içerisinde yer alan rapor düzenleyici ile özgün ve sınırsız çeşitlilikte raporlar oluşturulabilir. Raporlar HTML, CSV veya PDF gibi formatlarda alınabilir.
Bölge, kampüs, tesis ve kullanıcılar bazında oluşturulabilen gösterge panelleri(dashboard) karar vericilerin ihtiyaç duyduğu özet bilgiye grafik ve tablolarla ulaşmayı sağlar.

 

 

Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz