PRIMAVERA GATEWAY

Primavera Gateway

Oracle Primavera Gateway, Primavera uygulamaları ile Oracle's EBS, Oracle's PeopleSoft Projects (ESA), ve SAP gibi sistemler arasında veri alışverişi yapılmasını sağlar.
ERP ve diğer kurumsal bilgi sistemlerinin proje planlama verilerine ihtiyaç duyduğu süreçlerde Primavera ile entegrasyon önemlidir. Satınalma ve lojistik, iş emri yönetimi, işçilik veya maliyet takibi gibi alanlarda yapılacak veri alışverişi sistemlerin katma değerini artırırken, kullanıcılar bilgiyi tekrar girmek zorunda kalmaz. 

  • Standart Java Web uygulaması

  • Primavera ürünlerinin entegrasyonu için hazır entegrasyon adaptörleri

  • Primavera dışı sistemlerle özel entegrasyon adaptörleri geliştirebilme

  • Hazır veri eşleştirme ve akışları ile tipik, başarılı entegrasyon modelleri


Primavera P6 ile ERP / Asset Management çözümleri arasında tipik veri akışı
Giriş yapmak için size sağlanan kullanıcı adını ve şifrenizi giriniz